Üyelik Koşulları

Tüzüğümüz gereğince:

 Madde 3– Derneğin iki çeşit üyesi vardır; Asil üyeler ve Onursal üyeler

Derneğin asıl üyeleri için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Asil Üyelik;

1-T.C. Vatandaşı olmak

2-Sağlık meslek liselerinden mezun olmuş ve diplomaları Sağlık Bakanlığı’nca “Anestezi Teknisyeni” olarak onaylanmış olmak.

3-Sağlık meslek yüksek okullarının “Anestezi veya Anestezi Teknikerliği” bölümünden mezun olmuş olmak.

4-Anesteziyoloji ve re animasyon alanında herhangi bir diplomalı/sertifikalı eğitimi izleyerek görev yapıyor olmak

5-Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olmak.

6-Dernek Genel Kurulu’nun belirlediği Dernek yıllık aidat miktarını ödemeyi kabul etmek.

7-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak

8-Dernekler yasasına göre sürekli veya sürekli dernek kurucusu ve üye olmasına mani hali olmamak

9-Özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmamak.

Onur Üyeliği Esasları

Derneğe yakınlığı tesbit olunan ve intibahı dernek için bir kazanç ve şeref addedilen ve kendilerine Yöneti Kurulunca “Onur Üyeliği “ ünvanı verilen üyelerdir. Bu üyeleri asil üyelerden farklı olarak seçme ve seçilme hakları yoktur. Temenni mahiyetinde olmak ve fikirlerinden istifade edilmek için her türlü toplantılarda konuşmak isteyenlere söz verebilir. Derneğin her türlü imkanlarından istifade edebilirler. İstedikleri takdirde diğer üyeler gibi ödenti ödeyebilirler.

Üye Olma Esasları;

1. Derneğe üye olmak isteyenler, iki asil üyenin imzalarını havi tanıtma ve taahhüt beyannamesini ve üyelik bilgi formunu doldurmak suretiyle aday üyeliğe müracaatta bulunacaklardır. Yyöneti Kurulu ve dernek üyeleri yeni üyeleri bu koşullarla üyeliğe davet edebilirler.

Aday Üyelik için yapılacak müracaatlar, Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içinde cevaplandırılır. Üyelik için müracaat edenlerin dileklerini kabul edip etmemek Yönetim Kuruluna aittir. İstemin reddi halinde Yönetim Kurulu gerekçe göstermekle yükümlü değildir.
Yönetim kurulu Tarafından üyeliği karara bağlanan adyların ilk Genel Kurul da oylama yapılarak Asil Üyeliğe kabule veya redde karar verilir.(itiraz halinde)
Aday üyelik süresince üyeler Derneğin faaliyetlerine katılmakla beraber Genel Kurul’ da Seçme ve Seçilme hakları yoktur

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest