VI. Ulusal Kongre

Sağlık meslek birlikleri, meslek dernekleri ve sendikalar tarafından oluşturulan

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, 21 – 22 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da VI. Ulusal Kongresini gerçekleştirdi.

Kongrede Sağlıkta Dönüşüm Programının ve tüm sağlık çalışanlara yönelik taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamalarının sağlık çalışanlarının mesleki risklerini daha da ağırlaştırarak çözümü zorlaştırdığı belirtildi. Sağlıkta şiddet başta olmak üzere,Sağlıkta mesleki riskler ( enfeksiyon , kesici- delici alet yaralanması, radyasyon, kas iskelet sistemi hastalıkları vs) sağlık çalışanları açısından önemli bir risk faktörü olduğu belirtildi. Bu sebepten iş yerinde şiddetin de işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında ele alınması gerektiği bilgilere yer verildi.Ağırlaşan mesleki risklerin çözümü için tüm sağlık çalışanlarının birlikte mücadele etmesinin gerekliliği vurgulandı.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest