Uluslararası Okuryazarlık Günü

Bilgi ve iletişimin hız kazandığı dünyamızda okuryazarlık konusunun önemi

hakkında insanların bilinçlendirilmesiyle ve gerekli kaynakların sağlanmasıyla okuryazarlık oranının artması kaçınılmazdır.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest