Ulusal Çekirdek Eğitim Programı

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, 14.02.2017 tarihinde; Mezuniyet Öncesi

Anestezi Önlisans Programları için oluşturulan Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ( ÇEP ) ile ilgili bir toplantı düzenledi .

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

MEZUNİYET ÖNCESİ ANESTEZİ ÖNLİSANS PROGRAMI
ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP)

Ülkemizde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) sayılarında yaşanan artışlar sebebiyle farklı olanaklara ve alt yapıya sahip okullarda değişik eğitim model ve programları uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum, temel bilgi ve becerilere sahip anestezi teknikerleri yetişebilmesi için Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde bir Çekirdek Eğitim Programının (ÇEP) hazırlanması gereksinimini doğurmuştur.

Bu konuda; ilki Erzurum’ da 18-19 Eylül 2015 tarihlerinde “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı” ve ikincisi Şanlıurfa’ da 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde “ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Programlarının Güncellenmesi ve Eğitim Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı II” olmak üzere yapılan toplantılarında Anestezi Programı dahil ülkemiz SHMYO’ da bulunan 37 farklı programa ait Ulusal ÇEP’ lerin hazırlanması kararı alınmıştır.

SHMYO Anestezi Programı eğitiminin gelişmesine katkıda bulunulması hedeflen Mezuniyet Öncesi Anestezi Önlisans Programı Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP )için; Doç. Dr Gökçen Başaranoğlu, Dr. F. Serdar Gürel, Öğr. Gör. Hatice Öntürk ve TARD ‘ ın da içinde bulunduğu ÇEP çalışma grubu oluşturulmuştur.

Ülkemizde anestezi önlisans eğitimi veren Yükseköğretim Kurumları için belirli bir standardın sağlanması amaçlanan bu ÇEP ile; anestezi teknikerliği eğitimi, görev tanımlarının belirlenmesi, yeterliliklerin ve öğrenme düzeylerinin belirlenmesi ve bu konuda öğrenme ve ölçme yöntemlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği olarak; yönetim kurulu başkanı Önder Topbaş, yönetim kurulu üyeleri Dr. Serpil Ustalar Özgen, Şafak Çavuşoğlu, Tülay Aydın ve ÇEP programı için oluşturulan komisyon üyeleri Derya Dağaşan, Asu Gürer ve Fidan Küdür Çirpan ile birlikte 14.02.2016 tarihinde Acıbadem Hastanesi’ nde bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda gerekli notlar alınarak, ilgili kuruluşlara temenni ve dilekler belirtilmiştir.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest