Sorunlarınızı iletiniz

 

Değerli Üyemiz

Sizlerinde bildiği üzere anestezi teknikerleri ülkemizde yıllardır, sınırlı ve yetersiz görev tanımları ile çalışmak zorunda bırakılmakta ve bu durum birçok hukuki soruna ve özlük kayıplar yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

Anestezi teknikerleri olarak hasta başında insiyatif kullanan, risk alan ve kritik görevleri yerine getiren siz kıymetli meslektaşlarımıza dar gelen bu gömlekten kurtulmak ve sağlık hizmetleri içinde hak ettiğimiz yere ulaşmak için can başla çalışmaktayız.

Bu uğurda, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız yeni görev tanımları ve iş listelerini Sağlık Bakanlığına iletmiş bulunuyoruz.

Kanun taslağı olarak sunulacak bu çalışmaların sahada yaşanacak karışıklıklara ortadan kaldıracağı kanaatindeyiz. Ayrıca yapılan çalışmanın eğitimin düzeyi ve niteliğini de değiştireceği ve sahada çalışan meslektaşlarımıza destek olacağı inancını taşıyoruz.

İş analizleri ve iş listeleri, Sağlık Bakanımızın başkanlık edeceği Sağlık Meslekleri Kurulunda önümüzde ki haftalarda sunulacaktır.

Bu aşamada bakanlığa sunulmak üzere sahada yaşadığımız diğer sorunların çözümü adına, pandemi sırasında ve öncesinde mesleğimizi icra ederken yaşadığımız problemler ile anestezi teknikerinin görev alanı dışında olduğunu düşündüğünüz işlerin derneğimize iletilmesini rica ediyoruz.

Bize ulaştırdığınız bilgiler bahsi geçen toplantıda: Sayın Sağlık Bakanımıza, YÖK Disiplin Kurulu Başkanına, Mesleki Yeterlilik Kurulu Başkanı ile diğer Sağlık Daire Başkanlarına sunulacaktır.

Bu konuda aşağıda vereceğimiz e-posta adresine, eğitim, özlük ve mevzuattan kaynaklandığını düşündüğünüz problemler ile göreviniz olmadığını düşündüğünüz işleri nedenleri ile iletmenizi önemle rica ederiz.

Saygılarımla,

Anest. Teknikeri Hasan Uygur Koç

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

E-posta: hasanukoc@gmail.com

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest