Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Değerli meslektaşımız
18-19 Ekim 2014 tarihlerinde aralarında Anestezi Teknisyen

ve Teknikerleri Derneği’ ninde olduğu sağlık örgütleri tarafından “Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyumu” gerçekleştirilecektir.
Saygılarımızla

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği
Yönetim Kurulu

SEMPOZYUM PROGRAMI İÇİN LÜTFEN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Amaç:
Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek hastalıklarını belirlemek, tanımlamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde değerlendirmek ve de bunlarla ilgili yapılması gerekenleri saptayarak hayata geçmesi için çalışma programı oluşturmak.

Ayrıca gerçekleştirilecek olan çalışma gruplarında belirli hastalıklar çerçevesinde sağlık çalışanlarında işe bağlı oluşan iş kazalarının, hastalıkların oluş biçimi, ortaya çıkışı, sonuçları, meslek hastalıkları olarak değerlendirilip değerlendirilmediği, tıbbi, hukuksal ve örgütsel yapılanlar ve yapılması gerekenlerin tespit edilmesi, raporlaştırılması hedeflenmektedir.
Tarih:18 –19 Ekim 2014/Cumartesi -Pazar
Yer: İstanbul Tabip Odası –Cağaloğlu / İSTANBUL

Düzenleyen Kurumlar
Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği (ATTD)
Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ)
Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri SENDİKASI (SES)
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)
Türk Ebeler Derneği (TED)
Türk Eczacılar Birliği (TEB)
Türk Hemşireler Derneği (THD)
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest