Olağanüstü Genel Kurul

Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu

05/12 /2015 Cumartesi günü saat :15:00‘da Tekin Sokak No:8 Acıbadem Hastanesi Mimoza Konferans Salonu Kadıköy İstanbul adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 12/Aralık/2015 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Konuyla ilgili yönetim kurulu kararı aşağıdadır.

GENEL KURUL İLANI
ANESTEZİ VE TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri derneğinin 2015 faaliyet yılına ait Olağanüstü Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri dahilinde 05 Aralık 2015 Cumartesi Günü saat 15.00’da İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Tekin Sokak No:8 adresindeki Acıbadem Hastanesi Mimoza Konferans Salonunda yapılacaktır.

Belirlenen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 12 Aralık 2015 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış ve Yoklama,
2. Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
3. Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verilmesi,
4. Dernek tüzüğünün 12. maddesinin, 1. bendinin değiştirilmesi için yönetim kurulunca hazırlanan tadil metninin oylanarak kabulü veya reddine karar verilmesi,
5. Dilekler ve kapanış.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest