Mecliste görüşmemiz

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği olarak 23.11.2016 tarihinde 26. Dönem MHP Antalya Milletvekilimiz

olan ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi olarak görev yapan Ahmet Selim Yurdakul ile görüşme gerçekleştirildi

24.11.2016

ANESTEZİ TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ VE SAĞLIK KOMİSYON ÜYESİ
MİLLETVEKİLİ AHMET SELİM YURDAKUL İLE MECLİS GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği olarak 23.11.2016 tarihinde 26. Dönem MHP Antalya Milletvekilimiz olan ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi olarak görev yapan Ahmet Selim Yurdakul ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye Yönetim Kurulu Başkanı Önder Topbaş, üyelerimiz Tülay Aydın, Mustafa Kibar ve anestezi programı mezunu Muazzez Bora katıldı.

Derneğin kuruluş tarihi, amacı, faaliyetleri ve hedeflerinden bahsedilen görüşmede; Anestezi Teknisyen ve Teknikerlerinin görev/yetki tanımlarının, yasal sorumluluk alanlarının modern, uluslararası tıp standartlarına, yenilenen sağlık politikalarına ve ülkemiz gereksinim ve şartlarına uygun olarak yenilenmesi gerektiği ifade edildi. KPSS sonuçlarıyla yapılan alımlarda Anestezi Teknisyen ve Tekniker kadro sayısının arttırılarak istihdamın sağlanması gerekmekteyken bunun yerine sağlık kuruluşlarında hemşire vb. sağlık çalışanları alınarak istihdam konusunda hatalar yapıldığı özellikle vurgulandı. Bu durumun eğitim sistemine yansıması ve Sağlık Meslek Yüksekokullarının Anestezi programına sınavsız geçişte öncelik lise mezunu anestezi teknisyenlerine verilmesi gerekmekte iken, yine hemşire vb. meslek mensuplarına verildiği ifade edildi. Bu nedenle oluşan mağduriyet ve haksızlıkların giderilmesi gerektiği belirtildi. KPSS ile yapılan alımlarda anestezi tekniker sayısının artırılması, uygun istihdam ve hizmet kalitesi ile standart oluşturulması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Bu konuda yapılan çalışmada dernek olarak; hastanelerde ve kurumlarda anestezi alanında, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personellerinin çalıştırılmasının yasal olmadığı ve cezai yaptırımının olduğu belirtilen Sağlık Bakanlığı’ ndan gelen yazının Türkiye’ de bulunan tüm hastanelere posta yolu ile gönderildiği ifade edildi.
Geçtiğimiz aylarda dernek olarak Türkiye’ nin İFNA’ ya ( ULUSLARARASI ANESTEZİ TEKNİKERLERİ FEDERASYONU) kabul edildiği, ülkemiz için önemli bir başarı olan bu üyelik nedeni ile ATTD derneğimize Türk ya da Türkiye adının verilmesinin zaruri ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Anestezi teknisyen ve teknikerlerinin mesleki ve akademik eğitimlerinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi lisans düzeyine çıkarılması gerektiği ifade edilen görüşmede; dernek olarak yapılan eğitim çalıştayı hakkında bilgi verilen ve hazırlanan raporun bir örneği milletvekilimize verildi.

Özellikle atama sayılarının arttırılması ile ilgili gerekli çalışmaları bizzat takip edeceğini belirten vekilimiz ile görüşmemiz sona erdi.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest