Lisans Tamamlama

Bugün Resmi Gazetede Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından

onaylanan yasa ile Lisans Tamamlama ile ilgili önemli bir kazanım elde edilmiş oldu.Bizler Anestezi Teknikerleri olarak her zaman savunduğumuz kendi alanımızda Lisans Tamamlama bu kazanımla bizi bir hayli heyacanlandırdı.Özellikle yasanın (” GEÇİCİ MADDE 69 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.)içerisinde geçen ebe hemşirelik dışındaki ibaresi bizi umutlandırdı.Bu yasanın çıkarılmasında büyük uğraşlar veren kişi ve kuruluşlara A.T.T.D. Yönetim Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunarız.

Yasanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmasından sonra şu anki yetkili sendika olan bu yasada büyük bir emeği olan Sağlık Sen başkanı Sayın Metin Memiş(aynı zamanda meslektaşımız) ve eğitimden sorumlu başkan yardımcısı Abdülaziz Aslan beyle bir görüşme gerçekleştirdik.Lisans Tamamlama konusunun detayları hakkında bilgiler alıp görüşlerimizi iletme fırsatı bulduk.Abdülaziz bey bana daha önce Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu bir çalışmadan bahsetti.Bu çalışma da biz Anestezi bölümü Hemşirelik Lisans Tamamlama programına dahil edildiğimizi diğer bölümlerin ise kendi alanları ile ilgili Lisans Tamamlama yaptırıldıkları görülmektedir.Oysa çıkan yasada ebe ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda ibaresi bulunmaktadır.Bizim bölümde bu ibareye uyulmadığı görülmektedir.Gerçi bu çalışma Sağlık Bakanlığının eski bir çalışması olarak ifade edilmiştir.Metin bey ve Abdülaziz bey Sağlık Bakanlığı ve YÖK ile yapılacak çalışmalarda bizim görüşlerimizi dikkate alacaklarını ifade ettiler.

Sağlık Sen sendikasından sonra Anestezi Reanimasyan Uzman Derneği başkanı Prof.Dr.Neslihan Alkış hocamızla bu konu hakkında bir telefon görüşmesi yaptım.Hocamız bizim Lisans Tamamlama konusunda istek ve gereklilik konusunda bir çalışma yapıp bu konudaki beklentilerimizi kendilerine aktarmamızı aynı zamanda da bu konu hakkında karar verici mercileri de ikna etmemizin lüzumunu iletti.Aynı zamanda ilerleyen günlerde kendi yönetim toplantılarında bu konuyu gündeme getireceklerini ve daha sonra ortak bir toplantı planlanabileceğini görüştük

.
Her iki görüşmede bizlerin Lisans Tamamlama da kendi bölümümüzde yapmak için bir kazanım elde etmek istiyorsak bizlerin sayısının da önemli olduğu ifade edilmiştir.Burdan da anlaşılacağı gibi birlikteliğin önemi çok fazladır.Tüm meslektaşlar olarak var gücümüzle çalışmalıyız.

Bu konuda edindiğim deneyimlere göre hedefimize ulaşmak zor ve çetin olacak.Ancak dernek olarak bizlerin ve meslektaşlarımızın birlikteliği ile vereceğimiz üstün gayretle amacımıza ulaşmaya çalışmalıyız.Uzun ve zorlu bir süreç bizi bekliyor.Mesleğimizde Lisans Tamamalamanın gerekliliğini her platformda en uygun şekilde anlatmalı ve bize bu imkanı verecek makamları buna ikna etmeliyiz.

Sonuç olarak tüm meslektaşlarımız bugün çıkan yasayı iyi bir fırsata çevirmek için elimizden gelenin en fazlasını yaparak amacımıza ulaşmaya çalışmalıyız.Bizler yaptığımız işi daha iyi bir eğitim alarak çok önemli bir konu olan insan sağlığı alanında daha verimli hizmet vermek istiyoruz.Lisans Tamamlamak istiyoruz ancak kendi alanımızda istiyoruz.İşte o zaman bu yasa gerçekten hepimize çok hayırlı olacak.

Tüm meslektaşlarımı saygı ve sevgilerimle selamlıyorum…

Yasin Yarsan

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest