Lisans Tamamlama Çıktı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun

ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun cumhurbaşkanını onayının ardından bugünkü resmi gazetede yayınlandı.

Resmi gazetede yayınlanan maddeye göre lisans tamamlama ebelik hemşirelik bölümü okuyanlar kendi alanlarında diğer sağlık çalışanları yüksek öğrenim kurulunun belirleyeceği alanlarda lisans tamamlayacak.

İşte Resmi gazetede yayınlanan Lisans tamamlama maddesi

GEÇİCİ MADDE 69 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest