Görev Almak İstiyor…

Sağlık Profesyonelleri, Sağlık Politikalarının Başarıya Ulaşabilmesi İçin

Kaliteli Hizmet Sunumunda Görev Almak İstiyor...

Sağlık profesyonellerine ait 25 dernek, 16 Mayıs ve 13 Haziran 2017 tarihlerinde iki kez bir araya gelerek mesleki istihdam, kamu ve özel sektörde özlük hakları, artan mezun sayısı, eğitimde kalite ve sağlıkta taşeron sistemi sorunlarında ortak hareket etme kararı almıştır.

Ülkemizin sağlık politikalarını etkin olarak yürütülebilmesi, sağlık insan gücünün yerinde görev almasına bağlıdır. Aynı zamanda sağlık, hiçbir alanda olmadığı kadar kalifiye, güler yüzlü ve duyarlı kişilere ihtiyaç duymaktadır.

Ülkemizin erişebilir, sürdürülebilir sağlık politikaları uygulaması için dengeli dağıtılmış kadrolara ve hiçbir hastanın mağdur olmaması için sağlık sisteminin yeterli sayıda sağlık profesyonelinin istihdamına ihtiyaç bulunmaktadır.

Ülkemizde kaliteli sağlık hizmeti sunulabilmesi için, sağlık mesleklerinin yeteneklerini ortaya çıkaracak görev tanımlarına gereksinim büyüktür. Hastaların şifa bulması için hiçbir alanda olmadığı kadar, koordinasyonu iyi yapılmış sağlık hizmetlerinin verilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

25 farklı sağlık profesyonelini yetiştiren üniversitelerimiz, her geçen gün çok daha yüksek sayılarda mezun vermektedir. Yüksek Öğrenim Kurumunun son yıllarda önünü açmasıyla, özellikle özel üniversitelerin yeterli öğretim kadrosu ve teknik donanımları olmaksızın mezun vermesiyle sayılar hızla katlanarak artmaktadır. Buna karşın bir taraftan da sağlık hizmetine ulaşmada sıkıntılar yaşayan, uzun dönem sıra bekleyen hastalar bulunmaktadır. Gün geçtikçe görev yapan sağlık profesyoneli ile hizmet bekleyen hasta sayısı arasındaki fark açılmaktadır.

Bugün atama bekleyen sağlık profesyoneli sayısı 450.000´e ulaşmıştır. Son 5 yılda çok sayıda açılan bölümlerden mezun olan arkadaşlarımızın kamuda istihdam oranına bakıldığında; her 10 sağlık profesyonelinden 1´i sağlık bakanlığı atamaları ile hastalarına kavuşmuştur. Sağlık hizmeti almak için aylarca sırada bekleyen ve kalıcı sağlık sorunları gelişen hastaların iyileştirilebilmesi için; yeniden bir düzenlemeye ve sağlık bakanımızın daha önce açıkladığı gibi ek kadrolarla da bir an önce desteklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Avrupa’da her 100 bin kişiye düşen sağlık profesyoneli sayıları, henüz ülkemizde bu değerlerin yarısına dahi erişememiştir.

Biz ülkemizin geleceğine umutla bakıyoruz…

Uzayan bekleme sürelerinin azaltılması için sadece bir grubun değil sağlık ekibinin her bir üyesinin sağlık hizmetlerinde görev almasının sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Sağlık profesyonellerinin sayısının yetersiz olduğu pek çok hastanede, kadrolu meslek mensupları yerine taşeron sistemiyle hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Amaç bu sistemin yaygınlaştırılarak daha geniş halk kitlelerinin sağlık hizmetine daha kolay ulaşması ise; etkili olmayan hizmet sunumu ile kaliteden ve sağlıktan ödün verildiği unutulmamalıdır. Bu şekilde bir sağlık hizmeti sunumu iş barışını bozmaktadır. Şu anda günü kurtaran bu sistemde; ileriye yönelik kalıcı hatalar oluşmakta ve sağlık yükü artmaktadır.

Bugün şehir hastanelerinde hekim dışında tüm sağlık mensupları taşeron sistemiyle çalıştırılmaya başlanmıştır. Asgari ücret yada bir miktar fazlasına (%20 gibi) çalıştırılan arkadaşlarımız için özlük haklarından bahsetmek bile mümkün olamayacaktır.

Özel hastanelerde çalışan personel için de düşük ücretle çalıştırma söz konusudur.

Sağlık profesyonellerinin özlük haklarının korunarak çalışmaları, bir ülkenin insan hayatına verdiği değeri göstermektedir. Dengeli dağıtılmış, hak temelli, adaletli bir sağlık sistemi ülkenin can damarıdır.

Kamuda döner sermaye ve performans sistemindeki dengesizlikten dolayı sağlık profesyonelleri dağılımdan yeterli pay alamamaktadırlar. Hastanelerde performansa direkt katkısı olduğu halde bölüm döner sermayesinden hiç yararlanmadan hastanenin genel döner sermayesinden hastane yönetiminin uygun gördüğü katsayıda yararlanmaktadırlar.

Maaşlarda ek gösterge katsayısının düşük olması, meslekler arasında adaletsiz ödemeler sağlık profesyonellerinin motivasyonunu düşürmektedir.
Sağlık sisteminde başarı, hem hizmet sunucularının hem de hizmetten yararlananların memnuniyeti ile ölçülür. Hedefimiz, motivasyonu yüksek sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek olacak performans ortaya koymasıdır.

Sağlık profesyonellerin başka hiçbir meslekte olmadığı kadar alanları ile bağlantılı olduğunun ve başka bir çalışma alanına yakınlaşmasının imkânsız olduğunun farkındayız.

Ortaöğretim kurumlarından başlayarak ön lisans ve lisans düzeyinde mezunlar veren sağlık profesyonelleri; bu kadar yüksek sayıda ve farklı görev tanımlarında sağlık hizmeti vermeye hazır olmasına rağmen, hala sertifikasyon programlarıyla alaylı kişilerin yetiştirilmeye çalışıldığı ve ilgili profesyonel yerine bu kişilerden yararlanıldığı dikkati çekmektedir.

Ayrıca ortaöğretim mezunlarının artık istihdam edilmeyeceğinin açıklanması yukarıdaki durumda dikkate alındığında iki kere mağduriyete neden olmaktadır.

4+2 sistemine göre atamaların yerine 2+2 sistemi uygulanmasının aile birliği açısından çok önemli olduğunu belirtmek isteriz.

Sağlıkta dönüşüm programı ile erişebilir, sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi hedefine canı yürekten katkı veren ve birer neferi olan bizlerin, Türkiye’nin sağlık alanındaki başarısının dünyada hak ettiği düzeye erişeceğine olan güvenimiz tamdır.

Biz bu sorunları gidermede sağlık politika belirleyicileri ile çözümün bir parçası olmaya varız.

Saygılarımızla
Sağlık Profesyonelleri Platformu
14.06.2017 Ankara

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest