Düzeltme ve Özür

Anestezi Tek Bülten 7. Sayımızın 27. ve 28. Sayfalarında basım öncesinde matbaa tarafından

yapılan düzenleme sırasında sehven çıkarılan paragraf nedeniyle konu bütünlüğü bozulmuş ve yanlış bilgilendirmeye sebep olmuştur. Anestezi Teknikeri Asu GÜRER ‘in Preoperatif Değerlendirme yazısının orijinal hali aşağıda yer almaktadır. Sehven oluşan bu durum nedeniyle yazıyı hazırlayıp dergimizle paylaşan Asu GÜRER ve okurlarımızdan özür dileriz.

ASA I: Normal, sistemik bozukluğa neden olmayan cerrahi patoloji dışında bir hastalık veya sistemiksorunu olmayan sağlıklı bir kişi.

* Bu hastaların cerrahi sırasındaki stresi tolere edebilecekleri düşünülebilir, herhangi bir sedasyon tekniği veya genel anestezi alabilirler.

ASA II: Cerrahi girişim gerektiren nedene veya başka bir hastalığa (hafif derecede anemi, kronik bronşit, hipertansiyon, amfizem, şişmanlık, diabet gibi) bağlı hafif bir sistemik bozukluğu olan kişi.

* Oral antihiperglisemik ilaçla şekerleri regüle olmuş, insülin kullanmayan diyabetik hastalar, iyi kontrol altında epilepsi hastaları, iyi kontrol altında astım hastaları, operasyon öncesinde ötiroid (normal tiroid fonksiyonları) olan hiper/hipotiroid hastalar bu gruba verilen örnekler arasındadır.

ASA III: Aktivitesini sınırlayan, ancak güçsüz bırakmayan hastalığı (hipovolemi, latent kalp yetmezliği, geçirilmiş miyokard infarktüsü, ileri diabet, sınırlı akciğer fonksiyonu gibi) olan kişi. Normal aktivite sırasında sıkıntılanırlar.

* ASA III hastalar ASA II hastalara göre strese daha az dayanabilirler.
* Genellikle ayaktan günü birlik anestezi önerilmez.
* Girişim süresi, aneztezi derinliği, seçilen anestezi ajanlarına dikkat edilerek sedasyon uygulanabilir.
ASA IV: Gücünü tamamen yitirmesine neden olup hayatına sürekli bir tehdit oluşturan bir hastalığı (şok, dekompanse kalp veya solunum sistemi hastalığı, böbrek, karaciğer yetmezliği gibi) olan kişi.
* Dinlenmekle bile sıkıntılıdırlar. Unstabilanjina, son altı ay içinde geçirilmiş miyokard infarktüsü, kan basıncının 200/115 mmHg’nın üstünde olması, kontrol edilememiş epilepsi, kontrol edilememiş insüline bağımlı diyabet hastaları.

ASA V: Ameliyat olsa da olmasa da 24 saatten fazla yaşaması beklenmeyen, son ümit olarak cerrahi girişim yapılan ölüm halindeki kişi.

ASA VI: Organ almaya uygun, beyin ölümü gelişmiş hastalar.
Acil cerrahi girişim gerektiğinde hastanın sınıflama numarasından sonra “E” harfi eklenmektedir. ASA IIE gibi.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest