Anket

Bu çalışmaya katılarak yardımcı olduğunuz için teşekkürlerimizi sunarız.”

 

“MEVCUT ANESTEZİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ANESTEZİ TEKNİSYENLERİ VE ANESTEZİ TEKNİKERLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKET ÇALIŞMASI

Sayın katılımcı,

Aşağıdaki form İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Öğretim Görevlisi Bedrettin ÇİNPOLAT tarafından, mevcut Anestezi teknisyen ve teknikerlerinin eğitim düzeylerinin yeterliliği veya artırılması gerekliliği hususunda veri sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 30 sorudan oluşan bir anket çalışması uygulanacaktır. Bu çalışma, mevcut anestezi teknisyen ve teknikerlerinin klinik-teknik mesleki eksiklikleri var ise ortaya koymak, ameliyathane haricinde anestezi teknisyen ve teknikerine ihtiyaç duyulan birimler var ise tespit etmek, anestezi teknisyen ve teknikerlerinin eğitim düzeylerinin yeterliliği-artırılması gerekliliği’ni saptamak ve çözüm önerileri sunmak bakımından önem taşımaktadır.

Araştırmaya katılmanız gönüllülük esasına dayalıdır. Çalışmanın özelliği itibari ile gizlilik önem taşımamakla birlikte kişisel bilgileriniz çalışmalarda gizli tutulacaktır. Bu form sadece araştırma amacıyla (veya “bilimsel amaçlar için”) kullanılacaktır. Çalışmaya katılmamayı tercih edebilirsiniz veya anketi doldururken istemezseniz son verebilirsiniz.

Soruların kendi deneyim ve gözlemleriniz doğrultusunda cevaplanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz. Bu çalışmaya katılarak yardımcı olduğunuz için teşekkürlerimizi sunarız.”

https://docs.google.com/forms/d/1zNfovQH4X-iyXmbRU-lnBKkAVDtMBochUYDH3cW522Y/edit

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest