5. Olağan Genel Kurul

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği 5 Olağan. Genel Kurulu belirlenen gündem

 

ANESTEZİ TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

5. OLAĞAN GENEL KURULU BİLGİLENDİRME

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği 5 Olağan. Genel Kurulu belirlenen gündem maddeleri dahilinde 16 Kasım Cumartesi Günü saat 12:15-13:30’ da İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir /İSTANBUL adresindeki Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Konferans Salonu’ nda belirlenen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Kasım Cumartesi günü Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Konferans Salonu’ nda ve aynı saatte yapılacaktır.

Genel kurul metni ve gündem maddeleri aşağıdadır.

Bilgilerinize sunulur..

ANESTEZİ TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi               : 14.06.2019

Karar No.                   : 2019-3

Toplantıya Katılanlar : Önder TOPBAŞ, Kemal ÖZKARA, Şükran BALKANER, Yasin YARSAN, Ömer KOCA, Samet Batuhan SARAÇ, Mustafa KİBAR, Hasan Uygur KOÇ, Yasin Burak ÖZER,                                              

KARARIN METNİ

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile 14.06.219 tarihinde yapılan toplantı sonrasında, 5. Olağan Genel Kurulun aşağıda belirlenen gündem maddeleri dahilinde 16 Kasım 2019 Cumartesi Günü saat 12:15-13:30’ da İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir /İSTANBUL adresindeki Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Konferans Salonu’ nda yapılmasına, belirlenen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Kasım 2019 Cumartesi günü Acıbadem Ali Aydınlar Kampüsü Konferans Salonu’ nda ve aynı saatte yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

                                                       GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
  3. Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verilmesi,
  4. Tüzük değişikliği (Madde 7 ikinci bendin değişikliği)

 

Yeni Madde: (7/2)

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Eski Madde: (7/2)

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

  1. Üye giriş aidatların ve yıllık aidatların toplanma şekli ve belirlenmesi
  2. Yönetim kurulu üyelerinin faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
  3. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
  4. Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  5. Dilekler ve temenniler
  6. Kapanış.

Bilgi notudur: Yeni yönetim kurulunda görev almak isteyen yönetim kurulu adaylarının; özgeçmişleri ile birlikte dernek ile ilgili projelerini (misyon-vizyon) 5-6 slide ile anlatacak şekilde hazırlıklı gelmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

Önder TOPBAŞ                                  Kemal ÖZKARA                                                Yasin Burak Özer      

Yön. Kur. Başkanı                             Yön. Kur. Başkan Yrd                                      Muhasip Üye    

Hasan Uygur Koç                              Ömer KOCA                                                       Şükran BALKANER         

Asil Üye                                           Asil Üye                                                              Asil Üye

Samet Batuhan SARAÇ                       Yasin YARSAN                                                    Mustafa KİBAR   

Asil Üye                                            Asil Üye                                                Asil ÜYE

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest