3. Olağan Genel Kurulumuz

Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin 3. Olağan

Genel Kurulu 09/05/2015 Cumartesi günü saat :15:00’da Tekin Sokak No:8 Acıbadem Hastanesi Mimoza Konferans Salonu Kadıköy İstanbul adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 16/05/2015 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Konuyla ilgili yönetim kurulu kararı aşağıdadır.

ANESTEZİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 11/04/2015
Karar No. :
Toplantıya Katılanlar : Şükran Balkaner, Sema Erdoğan, Hasan Uygur Koç, Mustafa Kibar, Zehra Serpil Ustalar Özgen, , Samime Durmaz, Yusuf Usta

KARARIN METNİ

Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin 3. genel kurulu Dernekler Kanununun 62.Maddesi gereğince, Dernek tüzüğünce yapılması gerektiğinden 3. Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki Gündem maddeleri dahilinde 09/05/2015 Cumartesi günü saat :15:00’da Tekin Sokak No:8 Acıbadem Hastanesi Mimoza Konferans Salonu Kadıköy İstanbul adresinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının ise çoğunluk aranmaksızın 16/05/2015 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama,
2. Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
3. Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verilmesi,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gelir-gider hesaplarının okunması,
5. Gelir Gider Hesapları ve Rapor hakkında görüşmeler yapılması ile gelir-gider hesapları ve rapor hakkında karar alınması,
6. Yönetim Kurulunun ibrası,
7. İki yıl müddetle görev yapmak üzere yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
8. Tüzük değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve onaylanması,
9. Bütçenin görüşülerek kabulü ve 2015 ve 2016yıllarında alınacak dernek üyeliğine giriş aidat ile yıllık aidatların belirlenmesi,
10. Daha önceki yıllarda alınması gereken yıllık aidatların durumunun görüşülmesi
11. Giriş aidatları ve yıllık aidatların miktarlarının yeniden düzenlenmesi ve mobil aidat toplanması hakkında karar alınması
12. Dilekler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU

Yön.Kurulu Başkanı Muhasip Üye Yön.Kur.Başkan Yard
Şükran Balkaner Önder Topbaş Z.Serpil Ustalar Özgen

Asil Üye Asil Üye Asil Üye Asil Üye
Yasin Yarsan İsmail Koçer Sema Erdoğan Mustafa Kibar

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest