Anestezi Teknisyenlerinin ve Teknikerlerinin Görev ve Yetkileri nelerdir?

08/03/2010 tarihli ve 275l5 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Anestezi Teknisyenlerinin ve Teknikerlerinin Görev ve Yetkileri şunlardır;

Anestezi Teknisyeni/Teknikeri
a)Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.
b)Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.
c)Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.
ç)Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber verir.
d)Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar.
e)Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.
f)Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutar.
g)Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşır.
ğ)Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest