Yeni Sicil Amirliği Yönetmeliği

6 Aralık 2013 Cuma günü Resmi Gazete’ de “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmelik değişikliği ile biz Anestezi Teknisyen/Teknikerlerinin de içinde bulunduğu Sağlık Teknisyen/Teknikerleri grubunun Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amiri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ( eski Başhemşirelik Müdürlüğü ) olmuştur.
 Mesleki mağduriyetimizin giderilmesi derneğimizin vazifelerindendir. Meslektaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu konuda gerekli başvurular yapılmıştır.
Saygılarımızla

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği
Yönetim Kurulu

Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için bu linki tıklayınız

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest