Üniversite Hastanelerinde Çalışanların Sorunları Ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Sendika üyesi, üniversite hastanesi çalışanı ve bir anestezi teknikeri olarak katıldığım bu toplantıda

meslektaşlarımızın sorunlarından başlıca:

 1. Görevlendirme; Anestezi teknikerinin görev yeri olarak tanımlanan ameliyathane dışında çalıştırılmasına ve anestezi teknisyeni olarak hemşire sağlık memuru, acil tıp teknisyeni vb. kişilerin asıl görev yerine gönderilmesi anestezi kadrosunda anestezi teknikeri veya teknisyeni çalıştırılmasının gerekliliği ve de bunun denetlenmesi istemi tarafımızdan dile getirilmiştir.
 2. Atama; Çalışma ortamında yeterli sayıda personel olmamasından ötürü üniversite hastanelerine  atama sayılanın artırılması istenmiştir.
 3. Döner sermaye ve ek ödemeler;  Döner sermaye ve ek ödemelerin emekli sandığı aylığı kesintisine dâhil edilmesi istenmiştir
 4. Kadro ve unvan değişikliği, Görevde yükselme;  Bu sınavlara girmeyi hak eden meslektaşlarımızın yapılacak sınavlara dâhil edilmesi istenmiştir.
 5. Lisans tamamlama haklarının verilmesi; Daha önce dile getirilen medyada duyurulan bu programın bir an önce hayata geçirilmesi ayrıca branşların hemşirelik yerine kendi dalında lisans tamamlamasının gerektiği bildirilmiştir
 6. Yıpranma hakkı; Birçok meslekte olan yıpranma tazminatının sağlık çalışanlarının tamamına verilmesi istenmiştir.
 7. Vergi kesintisinde adaletin sağlanması;  Döner sermaye ve ek ödemeler emekli sandığı aylığına yansıtılmamasına rağmen vergi dilimine girerken aylıkmış gibi hesaplanmaktadır bu adaletsizliğin önüne geçilmesi istenmiştir.
 8. Nöbet ücretlerinde iyileştirme;  Başlıca mevcut nöbet ücretlerinin normal çalışma saatinin iki katına çıkarılması bayram nöbetlerinin de iki katı sayılması istenmiştir.
 9. Kreş sorunu;  Yirmi dört saat kesintisiz hizmet veren kuruluşlar olduğumuz için nöbetlerde çocuklarını bırakacak kimsesi olmayan arkadaşlar içinde 24 saat açık kreş olmasını talep ettik.
 10. Servis ve lojman sorunu;  Tüm personelin faydalanabileceği servis imkânının olması, Lojmanların zaten yok ya da çok yetersiz olduğu dile getirilmiştir.
 11. Üniversitelerde yönetsel sorunlar; Her yönetimle birlikte farklı yönetsel sorunlar farklı yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlara bir standart getirilmesi ve hastane yöneticiliği mezunu idarecilerin istihdamı istenmiştir.
 12. Üniversiteler arası uygulama farklılıkları;  Her hastane özerk bir kurum sayıldığı için birçok kurumda sıkıntıların kaynak noktasını bu oluşturmaktadır. Yüksek öğretim kurumunun yanlış yönetsel uygulamalarda daha etkin rol alması istenmiştir.
 13. Tayin ve Becayiş sorunu;  Üniversiteler arasında YÖK tarafından bir tayin ya da becayiş havuzu oluşturulması istenmiştir.
 14. Yıllık izinlerde döner sermayesi;  Kesilen personelin döner sermayesinin iş yükü artan diğer personellere dağıtılması istenmiştir
 15. Vergi dilimi; Yıllık kazanç ücretinin yükseltilmesi istenmiştir.
 16. Performans katsayılarının yükseltilmesi;  Katsayıların değerlendirilip adaletsizliğin giderilmesi istenmiştir.
 17. Bulaşıcı hastalıklar ve meslek hastalıkları sigortası; Kişinin bu sigorta ile görevini icra ederken başına gelen yaralanmalardan ve hastalıklardan dolayı mağdur  edilmemesi istenmiştir.
 18. Fiziki ortamların iyileştirilmesi;  Çalışma sahasında bulunan birçok fiziki etkenin sağlık açısından oluşturduğu risklerin belirlenmesi bunların düzeltilmesi ya da belirli sürelerde denetlenmesi istenmiştir

Üniversite hastanelerinde çalışanlarının sıkıntıları tabi bu kadarla sınırlı değil. Ben kısaca bizleri ilgilendirdiğini düşündüğüm kısımlarda, mesleğimiz adına söz alan bir kaç arkadaştan biri olarak izlenimlerimi paylaşmak istedim.                    

Daha sonra çalıştayda bahsi geçen konular ve çözümleri hakkında ilgili sendika tarafından bir kitapçık basılacaktır.                 

Derneğimiz ve meslektaşlarımız adına gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz, saygılarımla…

ATTD Yönetim Kurulu Üyesi
Anestezi Teknikeri Mustafa Kibar

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest