Sağlık Çalışanları Dernekleri Fedarasyonu

Sağlık çalışanları dernekleri,fedarasyon kurma çalışmaları çerçevesinde 06/07/2013 tarihinde

Ankara’da ikincisi yapılan bir toplantı gerçekleştirdi.Daha önce ilki yapılan toplantıda çalışma komisyonunu Çevre sağlığı teknisyenleri ve teknikerleri derneği üstlenmiş bulunmakta olup,yapılan toplantıda katılan derneklere geçen süreç hakkında bir sunu gerçekleştirdiler.

Günümüzde bizlerin yani  sağlık çalışanlarının bir çok sorunu bulunmaktadır.Bu sorunların çözümünde  mutlaka birlikte hareket etmeliyiz.Öncelikle bizler Anestezi  teknisyen ve teknikerleri üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirerek sorunlara çözüm konusunda katkıda bulunmalıyız.Bunun için öncelikle 2011 yılında kurulan derneğimize üyelik yaptırıp  mesleğimizle ilgili hemen her konuda katkılarımızı sunmalıyız.Zaman farkına bile varılmadan hızla akıp geçmektedir.Akan zamanla beraber sorunlarımıza çare bulamazsak bu sorunlar kökleşerek ve artarak devam edecektir.Öncelikle sorunlarımızı derneğimiz bünyesinde  çözmeye çalışmalıyız.Ancak bilindiği gibi her zaman birlikten kuvvet doğar.Bunun geçmişte olduğu gibi günümüzde de  bir çok örneklerini görmekteyiz.Bu açıdan güçlü ve etkin bir sağlık çalışanları dernekleri fedarasyon kurulması  çok önemlidir.

Dernek adına katılmış olduğumuz Sağlık çalışanları dernekleri fedarasyon kuruluş çalışmaları bu konuda somut olarak atılmış çok müsbet bir adım olarak görüyorum.Yalnız toplantıya çağrılan 20 dernekten sadece 7 derneğin katılımı,listede bulunmayıp ta katılan Veteriner sağlık teknisyen ve teknikerleri derneği ile bu sayının 8 olması gerçekten üzücü bir durumdur.Kurulması düşünülen  Sağlık çalışanları dernekleri fedarasyonuyla  bence sağlık çalışanları farkındalığını hissettirmesi konusunda önemli bir adımdır.Sağlık alanında çalışan tüm meslek gruplarının akla gelecek her türlü sorunlarına daha güçlü bir şekilde çare olacaktır diye düşünüyorum.Aynı amaç uğruna çalışan biz sağlık mensupları bu kurulacak Sağlık çalışanlar dernekleri fedarasyonuyla daha etkin bir şekilde bizler de varız diyebileceklerdir.Kurulum aşamasında biz Anestezi teknisyen ve teknikerleri derneği de üzerine düşen görev ve sorumlulukları her zaman yerine getirmelidir.Derneğimiz yetkili kurumları kendi aralarında yapacağı değerlendirmeler ile Sağlık çalışanları dernekleri fedarasyon kurulması aşamasında eksikliğini gördüğü konularda görüşlerini bildirip katkılarını mutlaka sunacaktır.Tabii ki Sağlık çalışanları dernekleri fedarasyonu kurulduktan sonra da çok verimli toplantı ve çalışmalar yaparak kendini daha da güçlendirmelidir.

Ankara’da yapılan ikinci toplantıda katılımın az olmasına rağmen gerçekten çok verimli geçmiştir. Katılımın az olması değil katılan derneklerin etkin olması daha önemli olmalıdır.Aynı zamanda bu toplantıyı düzenleyen başta Çevre sağlığı teknisyenleri  ve teknikerleri derneği  olmak üzere başkan Muhammet Birinci’ye,emeği geçenlere ve katılan tüm dernek mensuplarına teşekkürlerimi sunarım.Eylül 2013 ayı içerisinde yapılması planlanan 3. Toplantıya daha fazla bir katılımla Sağlık çalışanlar dernekleri fedarasyonunun kurulma çalışmalarının hızlı ve kararlılıkla sürdürülmesi temennisiyle tüm meslektaşlarıma ve sağlık çalışanlarına selamlar…

Yasin YARSAN

ATTD Genel Sekreter

 

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest