İş stresi ve tükenmişlik

İş stresi ve tükenmişlik,  sağlık çalışanlarının günlük çalışmalarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Yoğun iş temposu,  ameliyathanede çalışmak, gece nöbetlerinin varlığı iş stresinde artışa ve tükenmişliğe neden olabilmektedir.

Bu seminerimizde çeşitli anketler ile siz anestezi teknisyenleri ve teknikerlerinin  iş stresi ve tükenmişlik düzeylerini belirlemeyi ve karşılaştırmayı planlıyoruz. Sizlerden elde edilecek veriler sonucunda anestezi teknisyen ve teknikerlerinin iş stresi ve tükenmişlik profili ile iş yükü hakkında bir kanaat belirecektir. Elde edeceğimiz bu verileri  YÖK, Sağlık Bakanlığı, Sendikalar ve T.B.M.M.’n rapor halinde sunacağız.

Toplantı esnasında dağıtılacak formları doğru,  içten ve eksiksiz  olarak cevaplamanız,   gerçekçi  sonuçlar  verebilmesi  için  oldukça önemlidir.

Gösterdiğiniz ilgi ve anlayışa şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Anestezi Teknisyen ve  Teknikerleri Derneği


Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest