Görev dışı çalıştırma

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan anestezi teknisyenlerinin

ameliyathaneden servislere hasta transferinde görevlendirilmeleri üzerine dava açıldı.

Açılan davayı görüşen Çorum İdare Mahkemesi verdiği kararda Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliğine göre böyle bir görevlerinin olmadığına dikkat çekildi. Söz konusu görevin yönetmelik düzenlemeleriyle bağdaşmadığına dikkat çekildi.

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticilerinin anestezi teknisyenlerinin ameliyattan çıkan hastayı yataklarına kadar götürmesi şeklinde aldığı kararın hukuksuz olduğuna hükmetti.

Mahkeme dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmederek işlemin iptaline karar verdi. Açılan davada yargı, Anestezi Teknisyenlerinin Görevleri dışında çalıştırılamayacağına hükmetti.

Anestezi teknisyenlerinin görev ve yetkileri ile ilgili mevzuata bu linki tıkayarak ulaşabilirsiniz

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest