Basın açıklamasına davet

Değerli Meslektaşlarım;
Türk Tabipler Birliği ( TTB ) ile birlikte yürüttüğümüz

“Anestezi Çalışanlarında Mesleki Risk Değerlendirme” çalışma raporu sonuçlanmıştır.

24 Nisan 2014 Perşembe günü saat 12.30 da Cağaloğlu’nda İstanbul Tabip Odasında “Anestezi Çalışanlarında Mesleki Risk Değerlendirme” raporunun sonucunu TTB nin Başkanı Sayın Prof. Dr. A. Özdemir Aktan basın açıklaması ile duyuracaktır.

Ekim 2013–Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmaya katılan kurumlar;
TTB     : Türk Tabipler Birliği Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu
TARD : Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
ATTD : Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği
TPD     : Türk Psikiyatri Derneği
ATUD : Adli Tıp Uzmanları Derneği
İTO     : İstanbul Tabip Odası

Ve katkıda bulunan kurumlar;

ADLİ TIP KURUMU
AMATEM  dir.

Basın toplantısına tüm meslektaşlarımız davetlidir.
Saygılarımızla
Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği (ATTD)
Yönetim Kurulu

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest