Anestezi Çalışanları Yoğun İş Riskleri Altında Çalışıyor

Anestezi çalışanlarının sorunlarına yönelik Türk Tabipleri Birliği (TTB),  İstanbul Tabip Odası (İTO),

Türk Anesteziyoloji ve Reaminasyon Derneği (TARD), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği (ATTD) tarafından gerçekleştirilen anket, odak görüşme, medya araştırma sonuçları ile Adli Tıp Kurumu ve AMATEM görüşlerini içeren “Anestezi Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Raporu” 24 Nisan tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda yapılan basın açıklamasıyla birlikte kamuoyu ile paylaşıldı.

Basın açıklaması için tıklayınız…

Rapor için tıklayınız..

Sağlık örgütleri tarafından hazırlanan “Anestezi Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Raporu”nda, anestezi hizmetinde çalışan sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü ve hastalık riski altındaki çalışma koşullarına dikkat çekilerek, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiği vurguladı.

 TARD üyesi Dr. Ali Özyurt, ATTD üyeleri Saime Durmaz ve Tülin Aydın, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve TTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Gurubu üyesi Hasan Oğan katıldığı toplantıda, ilk sözü Prof. Dr. Özdemir Aktan aldı. Aktan, sağlık çalışanlarının ve özellikle anestezi çalışanlarının yoğun iş riski altında çalıştığının altını çizdi.

Anestezi çalışanları haftada 50 saatin üzerinde çalışıyor’
“Anestezi Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Raporu”nun özet sunumunu yapan TTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu üyesi Hasan Oğan ise raporu, Adli Tıp Kurumu, AMATEM ve özel üniversite hastanelerinde çalışan sağlık emekçileri ile yaptıkları anket çalışmasının sonuçları doğrultusunda hazırladıklarını söyledi. Anestezi çalışanlarının diğer sağlık çalışanlarının sorunlarına ek olarak alanlarına özgü daha yoğun tehlike, risk ve aşırı iş yükü altında çalıştıklarını, anestezik gazlar, radyasyon, uygun olmayan ergonomik koşullar, yetersiz havalandırma ve gürültü ile iç içe olduklarını ifade eden Oğan, bu gibi sorunların gün geçtikçe ağırlaştığını tespit ettiklerini söyledi.

Anestezi çalışanlarının bulaşıcı hastalık riski ile karşı karşıya olduklarını da belirten Oğan, hasta ve hasta yakını şiddetine de maruz kaldıklarını söyledi. Oğan, anestezi çalışanlarını haftada 50 saatin üzerinde çalıştıklarını ve yüzde 15 oranında da bu çalışma süresinin 60 saatin üzerine çıktığını kaydetti. Anestezi çalışanlarının günlük olarak düzenli tatil ve dinlenme arası haklarını da kullanamadan çalıştıklarını belirten Oğan, anestezi çalışanlarının yüzde 90 oranında yasal izin haklarını kullanamadıklarını rapor sonucunda tespit ettiklerini vurguladı. Oğan, anestezi çalışanlarının çalıştıkları kurumların yüzde 60’ının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çerçevesinde yasal sorumlulukları ile ilgili gerekli önlemleri almadığına da dikkat çekti.

‘Anestezi çalışanlarının olumsuz koşulları göz önünde bulundurulmalı’
Mevcut yasalar ve standartların anestezi çalışanlarının çalışma alanı ve çalışma koşullarını yeterince düzenlemediğini dile getiren Oğan, bunun yanı sıra gerekli denetimlerin de yapılmadığını dile getirdi.

Çalışanların iş güvenliği noktasında yeterince bilgilendirilmediğini de belirten Oğan, uygulanan sağlık politikalarının mevcut haliyle devam etmesi durumunda sorunların çözülmesi bir yana daha da artarak anestezi hizmeti açısından büyük olumsuzluklara yol açacağı tespitini yaptıklarını söyledi. Oğan, anestezi çalışanlarının olumsuz koşulları göz önünde bulundurularak, anestezi alanına doğrudan bağlı sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi, çalışanların görev ve yetki tanımlarının yapılması, özlük ve demokratik haklarının belirlenerek verilmesi ve çalışma koşullarının düzenlenmesi için Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir an önce gerekenleri yapması gerektiğini ifade etti.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest