2016-2017 Beyanname ve Mali Tablolar

01.Haziran.2012 tarih 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te, yıllık geliri 500.000.-TL’nı aşıp aşmadığına bakılmaksızın kamu yararına çalışma statüsü bulunan derneklere bilanço usulü defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. (Yürürlük tarihi : 01.06.2012)

Ayrıca Yönetmeliğin Beyanname Verme Yükümlülüğü başlıklı 83. maddesine yapılan ekleme ile bilanço usulü defter tutan derneklere beyannamelerinde belirtilen mali bilgileri ve gerekli görülen diğer bilgileri Daire Başkanlığının ve derneğin internet sayfasında yayınlama zorunluluğu getirilmiştir. (Yürürlük Tarihi : 01/05/2013)
Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği 2016 ve 2017 Yılı Beyannamesi, mali tablolar ve diğer belgelere https://drive.google.com/file/d/1zbcl0xDag1W4F88fhXVjObgNd7fHp9vC/view?usp=sharing
linkinden ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest