2014 Yılı Beyanname ve mali tablolar

01.Haziran.2012 tarih 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dernekle

r Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te, yıllık geliri 500.000.-TL’nı aşıp aşmadığına bakılmaksızın kamu yararına çalışma statüsü bulunan derneklere bilanço usulü defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. (Yürürlük tarihi : 01.06.2012)

Ayrıca Yönetmeliğin Beyanname Verme Yükümlülüğü başlıklı 83. maddesine yapılan ekleme ile bilanço usulü defter tutan derneklere beyannamelerinde belirtilen mali bilgileri ve gerekli görülen diğer bilgileri Daire Başkanlığının ve derneğin internet sayfasında yayınlama zorunluluğu getirilmiştir. (Yürürlük Tarihi : 01/05/2013)

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği 2014 Yılı Beyannamesi, mali tablolar ve diğer belgelere aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

01.01.2013-31.12.2013 Mizan tablosu

01.01.2014-31.12.2014 Mizan Tablosu

2014 Ayrıntılı Bilanço

2013-2014 Faaliyet Raporu

 

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest